Drukarki EPSON i brother
Log In

Prezes UODO nałożył karę 2,8mln zł

Decyzją Prezesa UODO została nałożona kara na spółkę Morele.net w wysokości ponad 2,8 mln.zł

Kara została nałożona za wyciek danych ponad 2,2 mln osób w tym około 35 tys. osób dane z ich wniosków ratalnych. A zakres danych obejmował dodatkowo numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie, adres zameldowania, adres do korespondencji, źródło dochodu, wysokość dochodu netto, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, stan cywilny, wysokość zobowiązań kredytowych czy alimentacyjnych. W decyzji nakładającej karę Prezes UODO uznał, że spółka nie stosując wystarczających środków technicznych ochrony danych naruszyła m.in. określoną w art. 5 ust. 1 lit f RODO zasadę poufności. W związku z tym doszło do nieuprawnionego dostępu do danych klientów i do uzyskania tych danych. Organ uznał, że miało miejsce zastosowanie nieskutecznego środka uwierzytelniania dostępu do danych. Dodatkowe środki zabezpieczenia technicznego spółka wdrożyła już po naruszeniu.

Decyzja o nałożeniu kary przez Prezesa UODO dostępna pod adresem https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.2.2019

Apologies, but no related posts were found.